Menu
ZŠ Velké Němčice
Základní školaVelké Němčice

Úřední hodiny v období hlavních prázdnin: každé pondělí od 9 do 11 hodin.

Během hlavních prázdnin je školní družina uzavřena.

 

Informace od 10. 3. 2020 COVID - 19

Informace od 10. 3. 2020 COVID - 19

Konec povinnosti nošení roušek ve školách

Od 14. března 2022 již pro žáky, učitele ani třetí osoby neplatí povinnost mít nasazenou ochranu nosu a úst.


Proticovidová opatření od 19. 2. 2022

Od soboty 19. 2. 2022 dochází k výraznému zmírnění proticovidových opatření. 

Škol se týká především následující:

– končí testování žáků a zaměstnanců

– zákonní zástupci nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní výsledek PCR testu

– školy přestávají trasovat rizikové kontakty

– jsou zrušena karanténní opatření

– samotná izolace je prodloužena na 7 dnů

Nadále však platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění (to platilo i před Covidem) se nemůže zúčastnit výuky.

Pravidla pro nošení roušek se zatím nemění.

Doufáme, že se pomalu vracíme ke standardní školní práci. Současně děkujeme všem aktérům za spolupráci a trpělivost ohledně naplňování všech možných nařízení.


Distanční výuka VI.A

Žáci VI.A byli ve středu 9. 2. 2022 v kontaktu s osobou, která byla později pozitivně PCR testována. Byly tedy shledány důvody pro karanténní opatření většiny žáků na dobu do pondělí 14. 2. 2022 (včetně). 

Tato třída tedy přechází na distanční výuku – nutno sledovat GW. Účast na této formě vzdělávání je pro žáky povinná. 

Karanténní opatření se týkají i dvou žáků VI.B. Tato třída však na distanční výuku nepřechází.
 

Prakticky to tedy znamená, že:

 • Karanténa se tentokrát týká všech žáků (i očkovaných, i po prodělání nemoci). Výjimku mají jen žáci, kteří prokazatelně prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů. Trasováno bude konkrétně zítra (v pátek 11. 2. 2022).
 • Návrat k prezenční výuce připadá na úterý 15. 2. 2022. Vrací se žáci bez projevu příznaků nemoci.
 • Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod. Obědy se vydávají u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.30 – 13.00 ve výdejně obědů ZŠ. 
 • Další informace případně podá třídní učitelka.

Distanční výuka III. třída

Žáci III. třídy byli v pondělí 7. 2. 2022 v kontaktu s osobou, která byla později pozitivně PCR testována. Byly tedy shledány důvody pro karanténní opatření většiny žáků na dobu do soboty 12. 2. 2022 (včetně). 

Tato třída tedy přechází na distanční výuku (jen na jeden den). Účast na této formě vzdělávání je pro žáky povinná. 

Prakticky to tedy znamená, že:

 • Karanténa se tentokrát týká všech žáků (i očkovaných, i po prodělání nemoci). Výjimku mají jen žáci, kteří prokazatelně prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů. Trasováno bude konkrétně zítra (v pátek 11. 2. 2022).
 • Návrat k prezenční výuce připadá na pondělí 14. 2. 2022. Vrací se žáci bez projevu příznaků nemoci.
 • Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod. Obědy se vydávají u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.30 – 13.00 ve výdejně obědů ZŠ. 
 • Další informace případně podá třídní učitelka.

Otevření školní jídelny

Od čtvrtka 10. 2. 2022 bude opět v provozu školní jídelna a výdejna obědů v základní škole.


Distanční výuka VII.A

Žáci VII.A byli v pondělí 7. 2. 2022 v kontaktu s osobou, která byla později pozitivně PCR testována. Byly tedy shledány důvody pro karanténní opatření většiny žáků na dobu do soboty 12. 2. 2022 (včetně). 

Tato třída tedy přechází na distanční výuku – nutno sledovat GW. Účast na této formě vzdělávání je pro žáky povinná. 

Prakticky to tedy znamená, že:

 • Karanténa se tentokrát týká všech žáků (i očkovaných, i po prodělání nemoci). Výjimku mají jen žáci, kteří prokazatelně prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů.
 • Návrat k prezenční výuce připadá na pondělí 14. 2. 2022. Vrací se žáci bez projevu příznaků nemoci.
 • Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod. Obědy se vydávají u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.30 – 13.00 ve výdejně obědů ZŠ. 
 • Další informace případně podá třídní učitelka.

Uzavření školní jídelny – POTVRZENO

Na základě potvrzené pozitivity konfirmačním PCR testem bude uzavřena školní jídelna. Nebude se vařit do středy 9. 2. 2022 (včetně). 

Prosíme rodiče, aby pamatovali na větší svačinu pro své děti. Zvláště pro ty, které navštěvují odpolední školní družinu. 
 

Paní vedoucí školní jídelny „zablokuje“ v objednávkovém systému obědy na dny uzavření školní jídelny. Objednané obědy nebudou v těchto dnech samozřejmě účtovány.


Možné uzavření školní jídelny

Dle dnešní (4. 2.) informace ze školní jídelny reálně hrozí její uzavření formou karantény. Ve školní jídelně by se pravděpodobně nevařilo do středy 9. 2. 2022 (včetně). Definitivně bude rozhodnuto po konfirmačním PCR testu, jehož výsledek by měl být znám o víkendu. Následně budeme informovat. 
 

V případě potvrzení pozitivity budou paní vedoucí školní jídelny „zablokovány“ obědy. Objednané obědy nebudou v těchto dnech samozřejmě účtovány.


Pololetní prázdniny

Připomínáme, že na pátek 4. 2. 2022 jsou vyhlášeny pololetní prázdniny. V tento den není v provozu školní družina.


Uzavření bufetu

Z důvodu karanténních opatření bude školní bufet uzavřen ještě v týdnu do 4. února 2022.


Distanční výuka IX.B

Většina žáků devátého ročníku byla ve středu 26. 1. 2022 a ve čtvrtek 27. 1. 2022 v kontaktu s osobou, která byla pozitivně PCR testována. Byly tedy shledány důvody pro karanténní opatření na dobu do úterý 1. 2. 2022 včetně (případně 31. 1. 2022). 

Na distanční výuku přechází IX.B – nutno sledovat GW. Účast na této formě vzdělávání je pro žáky povinná. 

Karanténní opatření se týkají i několika žáků IX.A. Tato třída však na distanční výuku nepřechází.
 

Prakticky to tedy znamená, že:

 • Karanténa se tentokrát týká všech žáků (i očkovaných, i po prodělání nemoci). Výjimku mají jen žáci, kteří prokazatelně prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů. Konkrétně bude trasováno zítra.
 • Návrat k prezenční výuce připadá na středu 2. 2. 2022. Vrací se žáci bez projevu příznaků nemoci.
 • Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod. Obědy se vydávají u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.30 – 13.00 ve výdejně obědů ZŠ. 
 • Další informace případně podají třídní učitelé.

Distanční výuka 1., 2. a 3.třídy

Bohužel, ve středu 26. 1. 2022 před 22 hod. jsme dostali zprávu o pozitivním PCR testu jednoho z žáků.
 

S tímto žákem byli v pondělí 24. 1. a v úterý 25. 1. 2022 v kontaktu žáci 2. třídy. V pondělí 24. 1. ve školní družině i naprostá většina žáků 1. a 3. třídy. Byly tedy shledány důvody pro karanténní opatření na dobu do soboty 29. 1. 2022 (případně neděle 30. 1. 2022) včetně. 

Výše uvedené třídy přechází na distanční výuku – nutno sledovat GW. Účast na této formě vzdělávání je pro žáky povinná. O nastavení distanční výuky budou informovat třídní učitelky.
 

Prakticky to tedy znamená:

 • Karanténa se tentokrát týká všech žáků (i očkovaných, i po prodělání nemoci). Netýká se žáků, kteří nebyli v kontaktu s PCR pozitivně testovaným. U žáků 2. třídy těch, co nebyli v pondělí a v úterý ve škole. U žáků 1. a 3. třídy těch, co nebyli v pondělní odpolední družině. Konkrétně bude trasováno zítra.
 • Návrat k prezenční výuce připadá na pondělí 31. 1. 2022. Vrací se žáci bez projevu příznaků nemoci.
 • Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod. Obědy se vydávají u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.30 – 13.00 ve výdejně obědů ZŠ. 
   
 • Potvrzení o „uzavření školy“ vydává vedení ZŠ.
 • Další informace případně podají třídní učitelky.

Testování od 31. 1. 2022

Testování ve školách bude probíhat stále jednou týdně.

Od tohoto dne však bude platit výjimka z povinného testování žáků, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů. Pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

Pokud tito žáci nebudou vykazovat příznaky onemocnění, nebude jim v tuto ochrannou lhůtu nařizovaná po kontaktu s nakaženým ani karanténa.


Uzavření bufetu

Od 25. 1. 2022 bude do konce týdne uzavřen školní bufet.


Karanténa VII.A a VII.B

Žáci sedmého ročníku byli v pondělí 17. 1. a v úterý 18. 1. 2022 v kontaktu s osobou, která byla pozitivně PCR testována. Byly tedy shledány důvody pro karanténní opatření na dobu do neděle 23. 1. 2022 včetně. 

Obě třídy přechází na distanční výuku – nutno sledovat GW. Účast na této formě vzdělávání je pro žáky povinná. 

Prakticky to tedy znamená, že:

 • Karanténa se tentokrát týká všech žáků (i očkovaných, i po prodělání nemoci).
 • Návrat k prezenční výuce připadá na pondělí 24. 1. 2022. Vrací se žáci bez projevu příznaků nemoci.
 • Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod. Obědy se vydávají u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.30 – 13.00 ve výdejně obědů ZŠ. 
 • Další informace případně podají třídní učitelé.

Testování žáků od 17. ledna 2022

Od tohoto data se budou všichni žáci testovat jednou týdně.


Testování žáků počátkem ledna 2022

Podle v současnosti platných nařízeních čeká žáky v prvních čtrnácti dnech nového roku testování 2× v týdnu. Testovat se budou všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. 

Mimořádné opatření MZ (280.17 kB)


Lednové konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne plánované na středu 5. ledna 2022 proběhne z důvodů současné epidemické situace opět formou videokonferencí. Jednotliví třídní učitelé zveřejní způsob možnosti připojení v rámci Google Workspace.

Na I. stupni vyrozumí třídní učitelky způsob připojení individuálně podle nastavené standardní komunikace se zák. zástupci v rámci třídy.

Na II. stupni proběhne videokonference prostřednictvím učebny OSV (případně učebny třídy), kde bude zveřejněn den a čas, kdy se budou moci zák. zástupci připojit. Prosíme o sledování zveřejněného rozpisu a dodržení času při přihlášení ke konzultaci. Pro přihlášení do učebny použijte přihlašovací údaje svých dětí. V případě, že se nebudete moci videokonzultace v daný čas zúčastnit, můžete si individuálně domluvit s třídním učitelem jiný termín.


Návrat žáků IX.A třídy k prezenční výuce

V pondělí 20. 12. 2021 se žáci IX.A vrací k prezenční výuce. Prezenční výuky se může zúčastnit více než polovina žáků třídy – distanční výuka je tedy ukončena. 

Bližší informace případně podá paní učitelka třídní.


Karanténa VII.A

Na základě dnešního večerního kontaktu s KHS je ode dne 17. 12. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 uzavřena výše zmíněná třídy. Tato třída přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím zavedené platformy GW.

Informaci o způsobu ukončení karantény podá paní učitelka třídní.

Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 12.30 ve výdejně obědů ZŠ.


Karanténa IX.A

Na základě dnešního kontaktu s KHS je ode dne 14. 12. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 uzavřena výše zmíněná třídy. Tato třída přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím zavedené platformy GW.

Informaci o způsobu ukončení karantény podá paní učitelka třídní.

Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 12.30 ve výdejně obědů ZŠ.


Návrat žáků VI.B k prezenční výuce

V pondělí 13. 12. 2021 se k prezenční výuce vrací žáci VI.B. Prezenční výuky se může zúčastnit více než polovina žáků třídy – distanční výuka je tedy ukončena. 

Bližší informace případně podá paní učitelka třídní.


Návrat žáků IV. třídy k prezenční výuce

V pátek 10. 12. 2021 se k prezenční výuce vrací žáci IV.třídy. Prezenční výuky se může zúčastnit více než polovina žáků třídy – distanční výuka je tedy ukončena. 

Bližší informace případně podá paní učitelka třídní.


Návrat žáků 8. ročníku

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 se k prezenční výuce vrací žáci obou osmých tříd – distanční výuka je tedy ukončena. 

Bližší informace případně podají třídní učitelky.


Návrat žáků VII.B a IX.A třídy k prezenční výuce

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 se vrací žáci výše zmíněných tříd k prezenční výuce. Prezenční výuky se může zúčastnit více než polovina žáků třídy – distanční výuka je tedy ukončena. 

Bližší informace případně podají třídní učitelé.


Návrat žáků III. třídy k prezenční výuce

Ve středu 8. 12. 2021 se k prezenční výuce vrací žáci III.třídy. Prezenční výuky se může zúčastnit více než polovina žáků třídy – distanční výuka je tedy ukončena. 

Bližší informace případně podá paní učitelka třídní.


Návrat žáků IX.B třídy k prezenční výuce

Ve středu 8. 12. 2021 se žáci IX.B  vrací k prezenční výuce. Prezenční výuky se může zúčastnit více než polovina žáků třídy – distanční výuka je tedy ukončena. 

Bližší informace případně podá pan učitel třídní.


Karanténa VI.B

Na základě dnešního odpoledního kontaktu s KHS je ode dne 7. 12. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 uzavřena výše zmíněná třídy. Tato třída přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím zavedené platformy GW.

Informaci o způsobu ukončení karantény podá paní učitelka třídní.

Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 12.30 ve výdejně obědů ZŠ.


Karanténa 4.třídy

Na základě dnešního kontaktu s KHS jsou ode dne 6. 12. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 uzavřena IV. třída. Tato třída přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude ve 4. ročníku komunikována třídní učitelkou přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci.

Informace o způsobu ukončení karantény, nároku na ošetřovné podá paní učitelka třídní nebo vedení ZŠ.

Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 12.30 ve výdejně obědů ZŠ.


Karanténa VII.B

Na základě dnešního kontaktu s KHS je ode dne 6. 12. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 uzavřena výše zmíněná třídy. Tato třída přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím zavedené platformy GW.

Informaci o způsobu ukončení karantény podá pan učitel třídní.

Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 12.30 ve výdejně obědů ZŠ.


Uzavření 8 a 9.tříd

Na základě dnešního kontaktu s KHS jsou ode dne 6. 12. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 uzavřeny výše zmíněné třídy. Tyto třídy přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím zavedené platformy GW.

Návrat do běžného režimu by v případě VIII.A, VIII.B a IX.A mohl nastat ve čtvrtek, u IX.B dokonce již v úterý či nejpozději ve středu – informaci o způsobu ukončení karantény podají třídní učitelé.

Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 12.30 ve výdejně obědů ZŠ.


Uzavření 3.třídy

Na základě dnešního podvečerního kontaktu s KHS je ode dne 3. 12. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 uzavřena 3.třída. Tato třída přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována třídní učitelkou přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 11.30 ve výdejně obědů ZŠ.

Informace o způsobu ukončení karantény, nároku na ošetřovné podá paní učitelka třídní nebo vedení ZŠ.


Objednávání na RT-PCR

Pracovníci KHS sami nemohou zvládat včasné trasování. To leží z velké části na nás. Řešení covidových záležitostí je naší výraznou každodenní činností. Dle dnešního sdělení KHS víme, že jejich „trasovací informační“ systém zažívá velký nápor a začíná mít potíže. SMS s e-žádankami na PCR test mají zpoždění. Proto pro rychlý návrat žáků do školy můžete využívat i testování zdarma (na účet zdravotní pojišťovny), které je od 22. listopadu 2021 pro děti a mládež do 18 let věku pětkrát v měsíci zdarma. Nečekat tedy až na SMS s e-žádankou.

Jen je potřeba vědět, který den PCR test můžete podstoupit. Mělo by se tak stát v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Tuto informaci vám podají vždy třídní učitelé. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek RT-PCR z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne (včetně) od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 


Uzavření bufetu

Od 3. 12. 2021 bude uzavřen školní bufet.


Žádost

Dovolujeme si touto cestou požádat rodiče, aby v případě nachlazení či podezření na virové onemocnění neposílali své děti do školy.

Určitě je zájmem nás všech udržet provoz a výuku ve škole ve standardním režimu. 


Testování ve školách od 6. 12. 2021

Od 6. 12. 2021 do konce února 2022 by mělo probíhat na všech školách v ČR sreeningové testování. Proběhne ve stejném režimu jako testování v září a listopadu s tím rozdílem, že se bude testovat jen v pondělí (případně po prvním příchodu žáka do školy v daném týdnu). Nemělo by tedy docházet k automatickým odchodům celých tříd do karantény – to bude vždy případně řešit místní KHS.


Návrat žáků VIII.A k prezenční výuce

Ve středu 24. 11. 2021 se žáci třídy VIII.A vrací k prezenční výuce. 

Bližší informace případně podá paní učitelka třídní.


Taneční 20.11.2021

Vzhledem k další karanténě, která uzavřela jednu ze tříd školy, se slíbená schůzka tanečních kurzů manželů Bechných neuskuteční. Další termíny schůzek budou účastníkům oznámeny v lednu 2022.


Uzavření VIII.A

Na základě dnešního večerního kontaktu s KHS je ode dne 18. 11. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 mezi žáky uzavřena VIII.A. Tato třída přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována třídní učitelkou přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 11.30 ve výdejně obědů ZŠ.

Informace o způsobu ukončení karantény všech žáků budou zák. zástupcům předány třídními učitelkami.


Testování ve školách 22. a 29. 11. 2021

Ve dnech 22. a 29. 11. 2021 by mělo proběhnout na všech školách v ČR testování antigenními testy. Proběhne ve stejném režimu jako testování v září s tím rozdílem, že se bude testovat jen v pondělí (případně po prvním příchodu žáka do školy v daném týdnu). Nemělo by tedy docházet k automatickým odchodům celých tříd do karantény – to bude vždy případně řešit místní KHS.


Návrat žáků 7. ročníku k prezenční výuce

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 se žáci 7. ročníku vrací k prezenční výuce. 

Bližší informace případně podají třídní učitelé.


Návrat žáků IV. třídy k prezenční výuce

V úterý 16. 11. 2021 se žáci IV. třídy vrací k prezenční výuce. Prezenční výuky se může zúčastnit více než polovina žáků třídy – distanční výuka je tedy ukončena. 

Bližší informace případně podá paní učitelka třídní.


Uzavření tříd 7. ročníku

Na základě dnešního kontaktu s KHS jsou ode dne 15. 11. 2021 z důvodu výskytu nákazy COVID-19 mezi žáky uzavřeny VII.A a VII.B. Tyto třídy přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována třídními učiteli přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 11.30 ve výdejně obědů ZŠ.

Informace o způsobu ukončení karantény budou zák. zástupcům předány také třídními učiteli.


Uzavření IV. třídy

Na základě rozhodnutí KHS je ode dne 11. 11. 2021 z důvodu výskytu jednoho případu nákazy COVID-19 mezi žáky uzavřena čtvrtá třída . Tato třída přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována třídní učitelkou přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 11.30 ve výdejně obědů ZŠ.

Informace o způsobu ukončení karantény, nároku na ošetřovné podá paní učitelka třídní nebo vedení ZŠ.


Změna – konzultační odpoledne 

Původně plánované na pondělí 8. listopadu se v tento den a v této formě z důvodu zhoršující se epidemické situace ruší. Konzultační odpoledne proběhne o týden později (v pondělí 15. 11. a případně v úterý 16. 11.) opět formou videokonferencí. Jednotliví třídní učitelé zveřejní způsob možnosti připojení v rámci Google Workspace.

Na I. stupni vyrozumí třídní učitelky způsob připojení individuálně podle nastavené standardní komunikace se zák. zástupci v rámci třídy.

Na II. stupni proběhne videokonference prostřednictvím učebny OSV (případně učebny třídy), kde bude asi týden před konzultačním odpolednem zveřejněn i den a čas, kdy se budou moci zák. zástupci připojit. Prosíme o sledování zveřejněného rozpisu a dodržení času při přihlášení ke konzultaci. Pro přihlášení do učebny použijte přihlašovací údaje svých dětí.  V případě, že se nebudete moci videokonzultace v daný čas zúčastnit, můžete si individuálně domluvit s třídním učitelem jiný termín.


Přerušení tanečních

Po dobu karantény žáků 8. ročníku se přerušuje výuka společenského chování a tanečních kurzů.


Uzavření tříd 7. a 8. ročníku

Na základě víkendových sdělení pozitivních výsledků PCR testů na COVID-19 u dvou žáků a následných konzultací s příslušnou KHS, přechází od pondělí 18. 10. na distanční výuku žáci obou sedmých i obou osmých tříd. Organizace distanční výuky bude opět komunikována třídními učiteli přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 12.00 ve výdejně obědů ZŠ.

Uzavření školního bufetu

Od pondělí 18. 10. bude do odvolání uzavřen také školní bufet.


Uzavření tříd VI.A a VI.B

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 14. 10. 2021, byly od tohoto dne do odvolání uzavřeny třídy 6.A a 6.B z důvodu výskytu jednoho případu nákazy COVID-19 mezi žáky. Obě třídy přecházejí v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. Organizace distanční výuky bude komunikována třídními učitelkami přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Tito žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u bočního vchodu (vstup školní zahradou) mezi 11.00 – 11.30 ve výdejně obědů ZŠ.

Karanténa se týká i několika dalších žáků z vyšších ročníků, kteří byli účastni pondělní výuky náboženství a nejsou očkovaní. Těchto žáků se distanční výuka netýká, jsou ve stejném režimu jako žáci nemocní.


Screeningové testování žáků ve škole, ochrana dýchacích cest

Testování se bude provádět neinvazivními antigenními testy pro samosběr vždy ráno ve třídě 1., 6. a 9. září, aby se zachytily případné pozitivní případy. Testy poskytne žákům škola. Prvňáčci se budou poprvé testovat až 2. 9. 

Testovat se nemusí žáci, kteří

-        jsou plně očkováni a od poslední dávky uplynulo 14 dní 

-        žáci, kteří prodělali COVID v posledních 180 dnech (od pozitivního testu)

-        žáci, kteří doloží platný negativní test z jiného odběrového místa

Vše je potřeba doložit. Ve škole jsou tito žáci povinni nosit roušku ve společných prostorách, ve třídě při vyučování ji mít nemusí. 

Žáci, kteří se odmítnou testovat, mohou chodit do školy, musí však mít ochrannou roušku po celou dobu pobytu ve škole, svačit a obědvat musí odděleně, nemohou cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat. V případě, že odmítnou nosit ochranu dýchacích cest, nebude jim umožněna osobní přítomnost na vzdělávání. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání.

Další informace na stránkách   https://www.edu.cz/…aq-covid-19/

Prosím také všechny rodiče a dospělé, aby do budovy školy nevstupovali a osobní konzultace si vždy domlouvali nejprve telefonicky. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým způsobem, který je aktuálně stanoven mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy a jídelny vstoupit.

Děkuji za pochopení, myslím, že tato opatření poslouží k tomu, abychom již mohli normálně učit, nemusely se zavírat školy a přecházet na distanční výuku.

Přeji všem hezké podzimní dny a klidný a pohodový začátek školního roku.

 

                                                                                                                      J. Tesařová


Roušky – změna

Od úterý 8. června nemusí nosit žáci při výuce roušky. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává.


Výuka od 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. je zrušena rotační výuka. Do školy budou tedy chodit všichni žáci. Testování bude u všech žáků probíhat již jen jednou týdně (v pondělí, případně v den nástupu). S určitým omezením je povoleno i sportování ve vnitřních prostorech. Přihlašování a odhlašování obědů si prosím pohlídejte v informačním systému školní jídelny.

Čas příchodu do školy:

I. stupeň – hlavní vchod, platí dříve nastavené doby příchodu

II. stupeň – nouzový východ (od asfaltového hřiště)

7,30 VI.A + VI.B

7,35 VII.A + VII.B

7,45 VIII.A + VIII.B

7,50 IX. třída


Konzultační odpoledne 31. 5. 2021

Konzultační odpoledne plánované původně na 31. 5. proběhne příští týden opět formou videokonferencí.

Konkrétní způsob a formu předání informací o chování a výsledcích vzdělávání za 2. pololetí tohoto šk. roku sdělí třídní učitelé.


Výuka od 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. je zrušena rotační výuka. Do školy budou tedy chodit všichni žáci. Testování bude u všech žáků probíhat již jen jednou týdně (v pondělí, případně v den nástupu). S určitým omezením je povoleno i sportování ve vnitřních prostorech. Přihlašování a odhlašování obědů si prosím pohlídejte v informačním systému školní jídelny.

Čas příchodu do školy:

I. stupeň – hlavní vchod, platí dříve nastavené doby příchodu

II. stupeň – nouzový východ (od asfaltového hřiště)

7,30 VI.A + VI.B

7,35 VII.A + VII.B

7,45 VIII.A + VIII.B

7,50 IX. třída


Výuka od 17. 5. 2021

Od 17. 5. dochází opět k další změně. K tomuto datu je zrušena rotační výuka žáků I. stupně. Všichni žáci I. stupně se tedy začínají vzdělávat prezenční formou. Tím pádem se ruší nastavené individuální konzultace pro žáky I. stupně.

Výuka žáků na II. stupni v našem kraji pokračuje rotačně. V týdnu od 17. 5. se v naší ZŠ osobně účastní výuky žáci 8. a 9. ročníku. V následujícím týdnu od 24. 5. by podle předběžných informací měla být zrušena rotační výuka i na II. stupni ZŠ. Od 24. 5. by tedy měli do škol docházet již všichni žáci.

Od 17. 5. se také ruší povinnost homogenních tříd, skupin a oddělení. To znamená, že např. již bude probíhat tělesná výchova ve venkovních prostorech či výuka volitelných předmětů podle standardního rozvrhu a standardního dělení žáků (včetně náboženství).

Rovněž fungování školní družiny a školního klubu se vrací do standardní podoby.

Čas příchodu do školy:

I. stupeň – hlavní vchod

7.30   1. třída

7.35   2. třída

7.40   3. třída

7.45   4. třída

7.50   5. třída

II. stupeň – nouzový východ (od asfaltového hřiště)

7.40 VIII.A

7.45 VIII.B

7.50 IX. třída

Dále platí ostatní již dříve (níže) zveřejněné informace.


Výsledky zápisu do budoucí 1. třídy

Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno – 19 přijatých žáků.

Na úřední desce u vchodu do budovy ZŠ i níže na těchto internetových stránkách je zveřejněno Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí 2021 (31.18 kB)

Bylo vyhověno i všem žádostem o odklad.


Výuka od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 se v našem kraji do ZŠ vrací formou rotační výuky i žáci II. stupně. Platí stejná pravidla jako v krajích, kde byla již dříve rotační výuka na II. stupni umožněna. V naší ZŠ budou platit následující organizační pokyny:

– nastavená stávající pravidla rotační výuky žáků I. stupně platí v nezměněné podobě s frekvencí testování jednou týdně (pondělí). Budou již umožněny sportovní činnosti ve venkovních prostorech (TV venku).

– žáci II. stupně se budou ve škole střídat také po třídách a celých týdnech. V týdnu od 10. 5. nastoupí do školy žáci obou 6. a 7. tříd. Žáci 8. a 9. ročníku se dál vzdělávají distanční formou. V následujícím týdnu se obě skupiny prohodí.

– i výuka na II. stupni bude probíhat v homogenních třídních kolektivech. Vyučuje se podle rozvrhu, jehož drobné úpravy (volitelné předměty, tělesná výchova) sdělí žákům třídní učitelé. Měly by již být povoleny venkovní sportovní činnosti, stále je však zakázán zpěv.

– žáci II. stupně, kteří se budou v daném týdnu učit prezenčně, budou 2× týdně testováni (pondělí a čtvrtek)

– žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– ranní a odpolední družina funguje dále podle již nastavených pravidel pro žáky I. stupně

– nastavené individuální konzultace pro žáky I. stupně také platí. Pro žáky II. stupně budou dále realizovány v týdnu, kdy daný žák má distanční výuku.

– obědy budou v jídelně školní budovy poskytnuty žákům v prezenční formě výuky. Pro žáky těch tříd, kteří se vzdělávají v daném týdnu distanční formou, budou obědy vydávány také ve školní jídelně školní budovy. Tito žáci si je však budou vyzvedávat bočním vchodem ze školní zahrady a odnášet v jídlonosičích domů v době od 11,30 – 13,30. Je potřeba si přihlašování a odhlašování obědů hlídat prostřednictvím informačního systému školní jídelny.

– bufet nebude otevřen

Čas příchodu do školy:

I. stupeň – hlavním vchodem, platí již nastavené časy

II. stupeň – nouzový východ (od asfaltového hřiště)

7,35 – VI.A

7,40 – VI.B   (VIII.A)

7,45 – VII.A  (VIII.B)

7,50 – VII.B  (IX. třída)

Dále platí ostatní již dříve (níže) zveřejněné informace.


Výuka v prvním květnovém týdnu

V prvním květnovém pracovním týdnu se pro ZŠ v našem kraji ohledně osobní přitomnosti žáků nic nemění. Dále tedy bude probíhat rotační výuka jen na I. stupni. Jediná výrazná změna je spojena s testováním žáků, které bude právě na I. stupni probíhat již pouze jedenkrát týdně.


Rotační výuka v týdnu od 19. 4. 2021

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. se ve škole na prezenční výuce rotačně vymění žáci I. stupně. Prezenčně budou do školy docházet žáci 4. a 5. ročníku, žáci 1. – 3. ročníku přechází na distanční výuku.

Pro návrat žáků 4. a 5. ročníku platí již dříve níže zveřejněné podmínky – především 2× týdně testování, vydávání obědů, případná úprava rozvrhu…

Pro tyto dva starší ročníky I. stupně bude v provozu odpolední družina v kmenových třídách do 16,30.

Časy nástupu do školy platí také ty, které již byly zveřejněny (platí pro všechny dny v týdnu):

4. třída – 7.40

5.třída – 7.50


Testování 12. 4. 2021

Děkujeme všem žákům, rodičům a případně i pověřeným osobám za hladký a zdárný průběh prvního dne povinného testování ve školách.


Konzultační odpoledne 12. 4. 2021

Konzultační odpoledne plánované původně na 12. 4. proběhne příští týden opět formou videokonferencí. Jednotliví třídní učitelé zveřejní způsob možnosti připojení v rámci Google Workspace.

Na I. stupni vyrozumí třídní učitelky způsob připojení individuálně podle nastavené standardní komunikace se zák. zástupci v rámci třídy.

Na II. stupni proběhne videokonference prostřednictvím učebny OSV (případně učebny třídy), kde bude zveřejněn i den a čas, kdy se budou moci zák. zástupci připojovat ke konzultaci. Prosíme o sledování zveřejněného rozpisu a dodržení času při přihlášení ke konzultaci. Při přihlášení do učebny použijte přihlašovací údaje svých dětí.  V případě, že se nebudete moci videokonzultace v daný čas zúčastnit, můžete si individuálně domluvit s třídním učitelem jiný termín.


Návrat žáků do škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

přesto, že oficiální informace zatím nemáme, chtěli bychom vás informovat o organizaci příštích týdnů ve škole a návratu žáků, abyste si mohli i vy vše naplánovat.

Od pondělí 12. 4. je povolena osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole formou rotační výuky. V naší škole bude v týdnu od 12. 4. realizována prezenční výuka pro žáky 1., 2. a 3. třídy. Žáci 4. a 5. třídy se v tomto týdnu vzdělávají distančně. V následujícím týdnu se pak tyto skupiny vymění.

Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu s mírnými úpravami (zákaz pohybových aktivit v TV…), které budou řešit třídní učitelky, případně další vyučující.

Nastavené individuální konzultace dále probíhají.

Ranní družina s ohledem na testování zatím nebude realizována. Odpolední družina bude probíhat v homogenních skupinách (třídy) do 16.30 především pro žáky pracujících rodičů.

Obědy budou v jídelně školní budovy poskytnuty žákům v prezenční formě výuky. Pro žáky těch tříd, kteří se vzdělávají v daném týdnu distanční formou, budou obědy vydávány také ve školní jídelně školní budovy. Tito žáci si je však budou vyzvedávat v době od 11.30 do 13.00 bočním vchodem ze školní zahrady a odnášet v jídlonosičích domů. V jinou dobu si pak musí jídlo vyzvednout po domluvě v budově MŠ. Je potřeba si přihlašování a odhlašování obědů hlídat prostřednictvím informačního systému školní jídelny.


Testování žáků

Účast na prezenční výuce je podmíněna testováním.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit  žákovi distanční způsob vzdělávání. Bude mu poskytnuta přiměřená podpora stejnou formou, jako když je nemocné.

Testování se neprovádí u osob, které prokazatelně:

– doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního výsledku POC antigenního testu provedených na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19

– absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem

Další informace k návratu žáků do škol a o testování najdete na odkazu: https://testovani.edu.cz

Naše škola bude testovat sadou Singclean. Postup si můžete prohlédnout na níže přiloženém videu. S dětmi se o testování bavte srozumitelně, zbytečně je nestresujte.

http://www.pedagogicke.info/…stovani.html

Testování bude probíhat 2× týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pro zdárný návrat bude umožněno rodičům žáků 1. – 3. ročníku pomoci dětem při testování. Prosíme vás proto o dodržení časů pro vstup do školy (platí pro pondělí i čtvrtek):

1. třída 7.30

2. třída 7.40

3. třída 7.50

Další týden:

4. třída 7.40

5. třída 7.50

Při pobytu ve škole je stále nutné dodržovat všechna platná nařízení, dospělé osoby musí mít respirátor. Žáci i přes negativní test musí mít po celou dobu pobytu ve škole nejméně chirurgickou roušku.


Případný návrat žáků do škol

K poledni 6. dubna 2021 nemáme zatím žádné konkrétní a relevantní informace o případném návratu žáků do škol (o návratu má snad vláda rozhodovat dnes). Stejně tak nic konkrétního nevíme o způsobu postupu při samotném testování žáků. Většinou se vše dozvídáme na poslední chvíli. Čekáme tedy na potřebné informace. Poté vše podstatné ihned zveřejníme.


Provoz škol od 22. 3. 2021

Na provozu škol se zatím nic nemění. Všichni žáci jsou nadále vzděláváni distančně.


Provoz škol od 1. 3. 2021

Na základě usnesení vlády je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Toto nařízení má účinnost od 27. 2. do 21. 3. 2021. Současně je zakázán i provoz školních družin a školních klubů. 

Výše zmíněné znamená, že žáci všech ročníků budou vzděláváni distanční formou. 

Školní jídelna zůstává dále v provozu. Žáci mají nárok během distanční výuky na dotovaný oběd. Obědy si však musí odebírat do vlastních přepravek přímo u vstupu do školní jídelny v budově mateřské školy v době od 10,30 do 13,00. Přihlašování a odhlašování obědů je nutné řešit prostřenictvím informačního systému.


ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ PO 14. 2. VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD


Výuka od 1. 2. 2021

Výuka bude stále probíhat ve stávajícím režimu – nic se zatím nemění.


Výuka do konce ledna a předání pololetního vysvědčení

Do konce ledna 2021 bude výuka probíhat ve stávajícím režimu.

Pololetní vysvědčení (výpis) bude všem žákům školy předán poslední vyučovací den I. pololetí, tedy ve čtvrtek 28. ledna 2021. Výpis z vysvědčení bude předán žákům 3. – 9. ročníku jejich třídními učiteli venku u budovy školy. Tento den nebude probíhat výuka formou videokonferencí, aby si žáci mohli přijít vyzvednout vysvědčení. Vysvědčení bude vydáváno jednotlivým třídám v níže uvedenou dobu, aby nedocházelo k většímu shlukování žáků před budovou školy. Prosíme o dodržení uvedených časů.

III. třída – 8,00

IV. třída – 8,15

V. třída – 8,30

VI.A – 8,45

VI.B – 9,00

VII.A – 9,15

VII.B – 9,30

VIII.A – 9,45

VIII.B – 10,00

IX. třída – 10,15

Další bližší informace podají žákům třídní učitelé. S nimi se dá případně individuálně domluvit vyzvednutí vysvědčení jiným způsobem. Nevyzvednutá vysvědčení je následně si možné vyzvednout na ředitelství školy.

Žáci I. a II. třídy dostanou výpis z vysvědčení 28. ledna ve třídě. V letošním školním roce se z epidemických důvodů nemůže uskutečnit slavnostní předání vysvědčení žákům prvního ročníku. Pokud by se situace časem uvolnila, pokusili bychom se dodatečně uspořádat malou slavnost spojenou s pasováním prvňáčků na čtenáře.

Na pátek 29. ledna jsou vyhlášeny pololetní prázdniny.


Lyžařské kurzy

Lyžařský kurz žáků I. stupně v Němčičkách je bohužel vzhledem ke stávající epidemické situaci v letošním roce zrušen. Lyžařský kurz pro žáky 7. třídy je v únoru také zrušen.


Výuka po 10. lednu 2021

Podle nejnovějších sdělení budou základní školy do 22. ledna pokračovat ve stejném režimu jako v prvním lednovém týdnu roku 2021.

V naší škole dojde od pondělí 11. ledna jen ke změně umístění odpolední školní družiny. Žáci první třídy budou pobývat již „klasicky“ v budově školní družiny, žáci druhé třídy ve školním klubu (budova II. stupně).


Konzultační odpoledne 6. 1. 2021

Středeční konzultační odpoledne proběhne formou videokonferencí. Jednotliví třídní učitelé zveřejní způsob možnosti připojení v rámci Google Workspace.

Na I. stupni vyrozumí třídní učitelky způsob připojení individuálně podle nastavené standardní komunikace se zák. zástupci v rámci třídy.

Na II. stupni proběhne videokonference prostřednictvím učebny OSV (případně učebny třídy), kde bude zveřejněn i čas, kdy se budou moci zák. zástupci připojovat ke konzultaci. Prosíme o sledování zveřejněného rozpisu a dodržení času při přihlášení ke konzultaci. Při přihlášení do učebny použijte přihlašovací údaje svých dětí.  V případě, že se nebudete moci videokonzultace v daný čas zúčastnit, můžete si individuálně domluvit s třídním učitelem jiný termín.


Návrat žáků do škol v lednu 2021

Od pondělí 4. 1. 2021 je opět povolena osobní přítomnost žáků na výuce jen u dvou nejmladších ročníků. Vyučování v těchto ročnících bude probíhat podle „klasického“ rozvrhu hodin. Stále je zákázán zpěv a sportovní činnost. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Tedy i v družině, jejíž činnost bude probíhat stejně jako před vánočními svátky. Obědy budou těmto žákům poskytnuty standardně v jídelně školní budovy.

Pro žáky ostatních ročníků je výuka realizována distanční formou. Tito žáci mají také nárok na dotované obědy. Ty si vyzvedávají opět přímo ve školní jídelně (v budově mateřské školy). Jen je pot